Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania

uwag do projektu programu współpracy na rok 2016 oraz do projektu uchwały

w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubin.

zaproszenie do konsultacji

formularz_uwag_do_projektu

projekt Rada Pożytku Publicznego w Lubinie

projekt Program 2016