Zaproszenie na szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, zapraszają na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz pracowników sprzedających alkohol na terenie gminy Lubin.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.06.2018 od godz. 08:00 do 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, sala konferencyjna pok. nr 114, I piętro.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenera Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Szkolenie będzie obejmować m.in.: przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych, a także psychologiczny trening asertywności.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz dostęp do elektronicznej bazy wiedzy. Prosimy o obecność na szkoleniu z uwagi na bardzo dużo wykazanych uchybień w sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim po przeprowadzonym w dniach 11-14 maja br. audycie tajemniczego klienta w Państwa placówkach.

(AH)