Zaproszenie do konsultacji w sprawie zmiany uchwały

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt zmiany uchwały – Rada Pożytku Publicznego w Lubinie