Zaproszenie dla mieszkańców Osiedla Krzeczyn

Zaproszenie !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców „Osiedla Krzeczyn”, położonego w granicach administracyjnych miasta Lubina na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r.
o godz. 19:00
w Szkole Podstawowej
w Krzeczynie Wielkim. Spotkanie poświęcone będzie podjętej
w dniu 19.12.2018 r. Uchwale Rady Miejskiej w Lubinie
w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji.