„Zaprogramuj przyszłość” – projekt realizowany w szkołach Gminy Lubin

W minionym roku szkolnym wszystkie szkoły Gminy Lubin uczestniczyły w unijnym projekcie „Zaprogramuj przyszłość#2”, realizowanym przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Zwieńczeniem projektu były konferencje w różnych miastach Polski.

W dniu 14 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy odbyło się seminarium podsumowujące kilkumiesięczną naukę programowania, w której uczestniczyło 106 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 25 publicznych szkół podstawowych, 1 571 uczniów klas I-III oraz 50 edukatorów (pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek i domów kultury) z regionu legnicko-głogowskiego. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak wykorzystać jego rezultaty, by zbudować edukację twórczo i bezpiecznie wykorzystującą technologie cyfrowe, uczącą logicznego myślenia i kształcącą kompetencje społeczne.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Legnicy, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z filii w Wałbrzychu oraz przede wszystkim, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Organizatorzy dziękują Gościom za twórczą dyskusję. Specjalne podziękowania kierują do dyrektorów szkół i nauczycieli za ich zaangażowanie, pasję, z jaką prowadzili zajęcia z programowania przez cały projekt oraz za chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami w trakcie seminarium.

Na spotkaniu podsumowano działania zrealizowane w regionie legnicko-głogowskim. Nauczyciele docenili wartość merytoryczną szkoleń oraz ciągłe wsparcie trenerów, począwszy od 4-dniowego szkolenia z podstaw programowania, przez superwizje prowadzonych przez nauczycieli 30 godzin lekcji programowania z uczniami, a skończywszy na webinariach i zdalnym mentoringu. Wyrazili też ogromne zadowolenie z zestawów do prowadzenia zajęć z nowych technologii, które trafiły do szkół – m.in. robotów, mat edukacyjnych oraz tabletów. Pracownicy publicznych ODN, bibliotek oraz centrów kultury w ramach projektu poznali metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz sposoby upowszechniania edukacji cyfrowej w swoim regionie. Wielu z nich wprowadziło do oferty swoich placówek zajęcia z programowania dla nauczycieli lub dzieci.

Na seminarium oddano głos szkołom, które podzieliły się swoim doświadczeniem związanym z uczestnictwem w projekcie. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce przedstawiła prezentację z realizacji projektu, a uczniowie klasy III tej szkoły brawurowo zaprezentowali umiejętności, które nabyli podczas nauki kodowania.

Jak się okazało, za pomocą lekcji programowania można przekonać uczniów do każdego przedmiotu, nawet do ortografii. Jeśli wspomni się im, że na zajęciach będą elementy programowania, są gotowi na każdy temat i z chęcią się uczą. Mogli to zresztą pokazać w trakcie spotkań,  prezentując swoje umiejętności cyfrowe. Dyskutowano o wizji edukacji, która twórczo wykorzystuje technologie cyfrowe. Jak to określiła jedna z nauczycielek, nauka programowania pokazuje, że w dzisiejszych czasach uczeń powinien być współkreatorem edukacji, a przepływ wiedzy nauczyciel-uczeń powinien się odbywać w obie strony. Bo kompetencje uczniów mogą być w różnych obszarach wyższe, a dzięki temu uczą się wszyscy. Uczestnicy nie mieli wątpliwości, że programowanie to inwestycja w przyszłość, ponieważ uczy ono algorytmicznego myślenia, planowania, kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pomaga zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim procesy. Zastanawiano się jak doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu zmieniły widzenie edukacji oraz jakie działania można pojąć, by urealnić tę wizję. Nauczyciele zamierzają kontynuować zajęcia z programowania – w kolejnych latach, z kolejnymi grupami i na różnych przedmiotach (nie tylko na informatyce). Jednocześnie mają poparcie swoich dyrektorów. Organizatorzy projektu mogą więc spać spokojnie, że zaszczepiona pasja będzie kiełkować.

 „Zaprogramuj przyszłość” – to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.

Więcej informacji z konferencji:

https://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/aktualnosci/zaprogramuj-przyszlosc—-jak-nauka-programowania-zmienia-polska-szkole

Zapraszamy też do obejrzenia filmu o projekcie:

https://youtu.be/UnalgTlzWLU

Scenariusze zajęć i inne materiały dydaktyczne dostępne są na platformie edukacyjnej:

https://www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/

Zapraszamy na fanpage projektu:

https://www.facebook.com/ZaprogramujPrzyszlosc/

(Źródło: Zespół „Zaprogramuj przyszłość”. Opracowanie Lucyna Szudrowicz)