Zaprezentuj swoją twórczość poetycką

Ruszył konkurs pn. „Młody Poeta Dolnego Śląska”. Młodzi twórcy mają okazję, aby wyjąć z szuflady skrzętnie schowane utwory i pochwalić się swoim dorobkiem. Najwyżej ocenieni otrzymają nagrody. Prace należy przesyłać do końca marca br. Organizatorem jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.

Młodzi poeci mogą rozwinąć skrzydła. Utwory, które chcieliby zgłosić do konkursu mogą mieć dowolną objętość. Jednakże każdy autor może przedstawić najwyżej trzy wiersze.

Otrzymane prace oceniać będzie profesjonalne jury.

Autorzy muszą pamiętać, aby swoje utowry podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail i adres do korespondencji. Prace należy przesłać najpóźniej do 31 marca 2017 r. na adres: informacja@wbp.wroc.pl lub drogą pocztową na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Dział Informacji, Rynek 58; 50-116 Wrocław.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, 22 kwietnia 2017 r.