Zapraszamy na II Gminne Forum Rolnicze

W najbliższy czwartek, 11 października w świetlicy w miejscowości Obora odbędzie się organizowane już po raz drugi w Gminie Lubin Forum Rolnicze. Patronat nad przedsięwzięciem, podobnie jak wiosną tego roku objęła Dolnośląska Izba Rolnicza i wójt Tadeusz Kielan.

W programie Forum przewidziana jest dyskusja na temat bieżących tematów związanych z rolnictwem, m.in. kwestia dopłat unijnych i odszkodowań za tegoroczną suszę.  Przewidziano także bardzo uroczyste chwile, czyli wręczenie specjalnych podziękowań i odznaczeń.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Forum, początek spotkania o godzinie 10.00 w świetlicy w miejscowości Obora.

(SR)