Zapłonęła Łemkowska Watra na Obczyźnie

Złożeniem wieńców pod pomnikiem „Pamięci Ofiar Akcji Wisła 1947 roku” zainaugurowano tegoroczną, czterdziestą  Łemkowską Watrę na Obczyźnie w Michałowie. Zgodnie z tradycją najstarszy mieszkaniec rozpalił ognisko, czyli tytułową watrę. 

W całkiem innej konwencji niż dotychczas odbyła się Watra na Czużyni czyli Obczyźnie w Michałowie. Zwykle Łemkowie świętują trzy przyjeżdżając z najodleglejszych miejsc. Tym razem sytuacja epidemiologiczna okroiła to wydarzenie do jednego dnia. Impreza miała charakter zamknięty i szczególnie przestrzegano reżimu sanitarnego ze względu na pandemię Covid-19.

Imprezę rozpoczęto złożeniem wieńców pod pomnikiem „Pamięci Łemków – Ofiar Akcji Wisła1947”.

Jak co roku w uroczystości uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Na scenie zaprezentowały się zespoły kultywujące tradycje łemkowskie. Występy rozpoczęły zespoły Łastiwoczka i Łastiwczata. Odbyły się konkursy o historii michałowskich ognisk i Watr oraz poświęcony historii, językowi i kulturze Łemków. Na scenie można było podziwiać zespoły: Sekcja, Roztoka, Kyczera, Fajna Ferajna oraz Trojada.

(JI)