Zapisy na III Gminny Rajd Rowerowy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapisów i udziału w trzecim już Rajdzie Rowerowym przez Gminę Lubin.  Rajd odbędzie się 17 czerwca, zapisy przyjmują do 4 czerwca sołtysi. W tym roku , w czasie rajdu po raz pierwszy organizowany będzie konkurs na najciekawszy lub najbardziej egzotyczny rower.

– Gminny rajd to nie tylko rozwijanie turystyki rowerowej i promowanie aktywnego spędzania czasu, to przede wszystkim integracja społeczności lokalnej i  popularyzacja walorów przyrodniczych, krajoznawczych i architektonicznych Gminy Lubin – mówi Alfred Pilch, z-ca kierownika referatu oświaty, kultury i sportu,  organizator rajdu.

Współorganizatorem jest lubiński  oddział PTTK. Oczywiście trasa przebiega przez Gminę Lubin drogami asfaltowymi i gruntowymi. Każda grupa indywidualnie wyznaczy własną trasę zgodnie z wytycznymi organizatora i będzie mogła zdobyć brązową, srebrną i złotą oznakę „Znam Gminę Lubin” oraz Kolarskie Odznaki Turystyczne. Szczegółowe punkty, które należy zaliczyć, żeby zdobyć odznaki można naleźć w załączonym regulaminie.

Start rajdu jest indywidualny, metę zaplanowano na godzinę 16.00 na terenach rekreacyjnych przy boisku w Gorzelinie. Tam podczas wspólnego spotkania przeprowadzone będą liczne konkursy rowerowe, i wybrany zostanie najciekawszy lub najbardziej egzotyczny rower. Nagrodzony zostanie także najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu.

Rajd ma charakter otwarty ale o ograniczonej liczbie osób. Planuje się udział do 12 osób z każdego sołectwa Gminy Lubin. Zapisy do 4 czerwca przyjmują sołtysi. W załączeniu regulamin rajdu i zasady bezpieczeństwa, z którymi każdy uczestnik musi się zapoznać.

(SR)

Regulamin Rajdu Rowerowego Gmina Lubin