Zamknięty przejazd kolejowy

Planowane jest kolejne zamknięcie drogi krajowej nr 3 na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Legnickiej w Lubinie. Nastąpi ono w sobotę 7 marca i może potrwać cały tydzień, czyli do 14 marca.

Wykonawca robót nie wyklucza jednak, że możliwe jest zakończenie prac w dniach 11 lub 12 marca, ale zależne jest to od sprzyjających warunków pogodowych i wykonania całości asfaltowań.  Wtedy będzie oficjalny komunikat w tej sprawie.

Objazd zostanie poprowadzony identycznie jak w ubiegłym roku tj.: od węzła S3 Lubin Południe (Chróstnik) do węzła S3 Lubin Zachód, a następnie ulicą Chocianowską do Alei gen. Maczka i dalej do Alei Komisji Edukacji Narodowej (DK3). W przeciwnym kierunku analogicznie.

(RED)