Zamknięcie przejazdu kolejowego w Koźlicach

Od 4 września całkowicie zamknięta zostanie gminna droga i przejazd kolejowy w Koźlicach w Gminie Rudna. Objazdy przeprowadzone będą przez teren naszej gminy, przede wszystkim poprzez Golę,  zgodnie z załączoną i zatwierdzoną przez starostę tymczasową organizacją ruchu.  Planowany termin zakończenia robót i otwarcia drogi to 9 września 2019 roku. Te utrudnienia mają bezpośredni związek z prowadzoną już od wielu miesięcy przebudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów.