Zakończyła się przebudowa ul. Sosnowej w Szklarach Górnych

Nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy indywidualne i oświetlenie – to nowe elementy przebudowanej ulicy Sosnowej w Szklarach Górnych. Realizacja zadania trwała dwa miesiące, a koszt inwestycji wyniósł 417 tys. zł.

Zakres rzeczowy zadnia realizowanego pod nazwą „Przebudowa ulicy Sosnowej na działce nr 6/80 wraz z budową oświetlenia w miejscowości Szklary Górne” obejmował wykonanie: odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej i długości ok. 210 m, szer. od 3,0 do 4,5 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, odwodnienia drogowego, obejmującego m.in. drenaż francuski oraz studnię chłonną, utwardzenia poboczy kruszywem łamanym, progu zwalniającego, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i wykonanie tzw. zieleńców. W ramach inwestycji wykonana została także kablowa linia oświetlenia drogowego obejmującego montaż 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.

(MG, RI)

Zakończona inwestycja

Zadnie w trakcie realizacji