Zakończyła się budowa dwóch nowych PSZOK-ów

W Siedlcach i Oborze powstały nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakończyły się już czynności odbiorowe związane z realizacją robót budowlanych. Teraz oba obiekty będą wyposażane, zainstalowany zostanie na nich monitoring. Na potrzeby PSZOK-ów kupiony zostanie także samochód ciężarowy.

Przypomnijmy, że Gmina Lubin otrzymała na ten cel ponad 1 mln 800 tysięcy złotych dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Inwestycja w Oborze kosztowała około 931 tysięcy złotych, w Siedlcach natomiast  1.032 tysięcy złotych. Zakres inwestycji obejmował :

  • budowę placu manewrowego dla samochodów obsługiwanych przez PSZOK o nawierzchni z kostki betonowej,
  • dostarczenie i montaż kontenera socjalnego z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz przyłączem energetycznym,
  • dostawę i montaż wagi najazdowej,
  • dostawę i montaż magazynów odpadów niebezpiecznych:  trzy komplety obiektów kontenerowych,
  • budowę wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • budowę systemu odwodnienia placu manewrowego,
  • wykonanie elementów małej architektury ,tj.: zadaszonej wiaty edukacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz ze ścieżką edukacyjną,
  • witacz usytuowany przed wjazdem do PSZOK,
  • budowę oświetlenia ulicznego terenu PSZOK,
  • budowę ogrodzenia terenu PSZOK

Na potrzeby PSZOK-ów gmina kupuje także samochód ciężarowy z zabudowa hakową i żurawiem o wartości ponad pół miliona złotych. Punkty będą teraz dodatkowo doposażone w duże kontenery i pojemniki, które zostaną także odpowiednio oznakowane. Na obu obiektach zainstalowany zostanie oprócz tego monitoring. Całość powinna być gotowa przed końcem tego roku, później oba PSZOK-i zostaną przekazane do użytkowania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

(SR, MF)