Zakończył się remont drogi w Karczowiskach

Odbiór techniczny długo oczekiwanej inwestycji w Karczowiskach już dokonany i prace remontowe można uznać za zakończone. W praktyce oznacza to,  że oprócz nowej nawierzchni, mieszkańcy mają także kanalizację sanitarną, przyłącza do sieci wodociągowej, a tereny przyległe do drogi są  w zgodzie z zasadami estetyki.

 

To była długo oczekiwana przebudowa drogi wewnętrznej w Karczowiskach. Inwestycja rozpoczęła się w połowie września i  kosztowała 770 tysięcy złotych. Zakres rzeczowy prac  obejmował  wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości  360 m, remont odcinka istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów. Cała inwestycja dotyczyła działek od nr 13 do 26.

Wykonano także odwodnienie drogowe przebudowywanego odcinka, linię energetyczną oświetlenia ulicznego. Co najistotniejsze dla mieszkańców,  inwestycja objęła także budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości ok – 140 m wraz z przyłączami oraz budowę przyłączy sieci wodociągowej Ø 40 – 6 szt.

(SR, MG)