Zajęcia socjoterapii

Na terenie gminy Lubin w 2018 roku uruchomionych zostało pięć świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Ich celem jest m.in. zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci, u których występują zaburzenia zachowania. Jest wsparciem także dla tych najmłodszych, którym ze względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze po godzinach zajęć edukacyjnych.

Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Dzięki tym zajęciom  dochodzi także do  eliminowanie niepożądanych wzorców zachowania, tworzy się warunki do nauki własnej oraz pomaga w nauce. Świetlice sprzyjają też rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubin, pod numerem telefonu 76 8403 111.

(AH)

W Gminie Lubin zajęcia prowadzone są  w niżej podanych placówkach:

 Opiekun Siedziba Kontakt
Rataj Adrianna Szkoła Podstawowa
w Krzeczynie Wielkim

Krzeczyn Wielki 9

76/840-87-04

sp.krzeczyn@archiwum.ug.lubin.pl

Wolanin Wioleta Szkoła Podstawowa
w Niemstowie

Niemstów 68

76/841-88-94

sp.niemstow@archiwum.ug.lubin.pl

Ryś Małgorzata Szkoła Podstawowa

w Raszówce

Raszówka, ul. 1 –go Maja 10

76/844-81-22

sp.raszowka@archiwum.ug.lubin.pl

Kwapisz Barbara Szkoła Podstawowa

w Szklarach Górnych

Szklary Górne 48

76/844-84-86

sp.szklary @archiwum.ug.lubin.pl

Nowak Karolina Szkoła Podstawowa

w Siedlcach

Siedlce 29

76/844-93-41

sp.siedlce@archiwum.ug.lubin.pl

Cichosz Barbara Gimnazjum w Lubinie

Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3

76/844-02-14

gimgl72@op.pl