Zabytkowa fosa w Raszowej wypiękniała!

Zakończył się odbiór techniczny odbudowy fosy zbiornika wodnego w Raszowej. O tę inwestycję mieszkańcy Raszowej zabiegali od wielu lat. Położona w zabytkowym parku fosa, wcześniej nie tylko odstraszała wyglądem , ale jak się okazało, była zagrożeniem dla mieszkańców.

Dokonane prace remontowe  obejmowały oczyszczenie przepustów i odmulenie rowów na odpływie i dopływie fosy, wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp fosy, rozebranie istniejącej studni, wycięcie drzew, odbudowę przepustu, budowę studni żelbetowej piętrzącej wodę, wykonanie rurociągu zrzutowego długości 34m. Odbudowano oczywiście także fosę, czyli pogłębiono ją i zrobiono umocnienia skarp z narzutu kamiennego. Podczas prac  znaleziono 30 granatów odłamkowych, 8 pocisków artyleryjskich kal. 80 mm, jeden pocisk artyleryjski kal. 75 mm i cztery  sztuki amunicji karabinowej. Wszystkie niewybuchy  saperzy zutylizowali na poligonie.

Wartość  inwestycji wyniosła ok.  815 tys. złotych. Przypomnijmy, że na ten cel Gmina Lubin uzyskała dofinansowania. Prawie 392 tys. pochodziło  z preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a 146 tys. z bezzwrotnej dotacji przyznanej gminie przez WFOŚ.

Park w Raszowej, gdzie znajduje się fosa stanowi część terenu wpisanego do rejestru zabytków, na którym wzniesiony był pod koniec XVII wieku barokowy pałac  Jerzego von Lüttichau. Budowla otoczona była fosą, a do pałacu prowadziły trzy mosty ze wschodu i zachodu oraz od mauzoleum rodowego. Przebudowany na przełomie XIX i XX wieku pałac,  w styczniu 1945 został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku bombardowań.

(SR, MF)