Zabytkowa dzwonnica w Czerńcu odrestaurowana!

To jedna z trzech zabytkowych dzwonnic zachowanych do dziś na terenie Gminy Lubin i jedna z pięciu w Diecezji Legnickiej – prawdziwa perła architektury sakralnej z końca XVIII wieku. Zakończyła się właśnie gruntowna restauracja zabytku , która pozwoli ocalić go dla kolejnych pokoleń.

Stan techniczny dzwonnicy od kilku lat wskazywał pilną potrzebę jej gruntownej przebudowy.

–  Szanse, że przetrwałaby ostatnie dwie wichury były niewielkie. To był ostatni moment na rozpoczęcie remontu i uratowanie dzwonnicy, symbolu naszej miejscowości – mówili mieszkańcy podczas oficjalnego otwarcia odrestaurowanego zabytku.

Inicjatorem rozpoczęcia prac restauratorskich był ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek. To z jego inicjatywy w renowację włączyli się mieszkańcy Czerńca, jak również władze Gminy Lubin.

– Bez tak wielkiej pomocy finansowej samorządu uratowanie naszej dzwonnicy byłoby niemożliwe – mówił kapłan podczas uroczystości poświęcenia zabytku. Wydarzenie to miało wyjątkowy wymiar i całą pewnością na długo zapisze w pamięci licznie zgromadzonych mieszkańców Czerńca i okolicznych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św., której przewodniczył Dziekan Dekanatu Lubin Zachód ksiądz Waldemar Ćwikliński, a koncelebrował ją ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek, pełniący funkcję Wicedziekana tegoż Dekanatu.

W wygłoszonej homilii podkreślona została potrzeba dbałości o obiekty kultu religijnego.

– To wyraz miłości, przywiązania do Pana Boga, a także sposób wyrażenia wdzięczności za Jego opiekę nad nami i przyszłymi pokoleniami podczas naszej ziemskiej pielgrzymki. To także gwarancja, że tutaj,  w tym konkretnym miejscu będziemy zawsze mogli liczyć na Jego pomoc i wsparcie – mówił ksiądz Tadeusz Żurek.

Kapłan złożył podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do odrestaurowania przykościelnej dzwonnicy. Kierował je m.in. do Tadeusza Kielana, wójta Gminy Lubin, Norberta Grabowskiego,  przewodniczącego Rady Gminy Lubin, inż. Juliana Tomaszewskiego, który w imieniu parafii nadzorował prace konserwatorskie, jak również sołtys Renaty Jężak, Rady Sołeckiej Czerńca i oczywiście mieszkańców tej miejscowości.

Odrestaurowany obiekt poświęcił ksiądz dziekan Waldemar Ćwikliński, nawiązując do symboliki dzwonu, towarzyszącego człowiekowi od urodzin aż do śmierci i to od najdawniejszych czasów.

– Dotacje na ratowanie zabytków, to pieniądze najlepiej i najwłaściwiej wydane. Bardzo się cieszę, że mogliśmy, jako samorząd, przyczynić się do uratowania dzwonnicy w Czerńcu, jak również odrestaurowania innych zabytków naszej gminy. Dziękuję serdecznie księdzu proboszczowi, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia, jak również mieszkańcom, którzy z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do tej inicjatywy – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wszyscy ci, którzy przyczynili się do odrestaurowania zabytku zostali wymienieni i złożyli swoje podpisy w specjalnej nocie fundacyjnej, która zostanie zachowana w górnej części dzwonnicy.

Wewnątrz wieży umieszczona została pamiątkowa tablica wykonana przez Jacka Rękawiczego, artystę rzeźbiarza z Księginic.

Dzwonu po raz pierwszy użyli, zachęceni do tego przez księdza proboszcza, wójt Tadeusz Kielan i przewodniczący rady Norbert Grabowski.

Na wszystkich mieszkańców czekał tort, którym częstowała sołtys Renata Jężak.

Restauracja dzwonnicy kosztowała 172 tys. 217 zł. Gminna dotacja wyniosła 129 tys. 163 zł. przy udziale 43 tys. 054 zł środków własnych parafii.

Zakres robót obejmował m.in. wzmocnienie fundamentów i kotwienie cokołów, remont dolnej czterobocznej oraz górnej ośmiobocznej partii wieży, remont stolarki okiennej, schodów drewnianych i drzwi, montaż instalacji odgromowej oraz  uporządkowanie i utwardzenie terenu wokół wieży.

Drewniana dzwonnica znajdująca się przy Kościele p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu pochodzi z czasów odbudowy świątyni ok. 1791 – 1794 roku. Drewnianą konstrukcję wzniesiono na ceglanej podmurówce o rzucie kwadratu. Zwężająca się ku górze bryła dzwonnicy zwieńczona jest ośmioboczną wieżyczką z otworami okiennymi.

Na terenie Gminy Lubin zabytkowe dzwonnice znajdują się także w Siedlcach i Dąbrowie Górnej.

(MG)