XXXV Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyUchwały w sprawie przekazania dotacji na komunikację gminną, realizowaną w ramach publicznego powiatowego transportu zbiorowego, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz s tegorocznym budżecie Gminy Lubin znajdą się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Gminy Lubin. XXXV sesja odbędzie się w środę o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Miłosnej.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miłosnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 246/.
  3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 247/.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 248/.
  5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 245/.
  6. Zapytania i interpelacje radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski