XXXIX sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyOpinię na temat planu aglomeracji wydać mają na najbliższej sesji radni Rady Gminy Lubin. Projekt dotyczy przyłączenia kolejnych siedemnastu miejscowości do miejskiej oczyszczalni ścieków. Posiedzenie odbędzie się 12 października o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Bukownej.

Projekt aglomeracji był już opiniowany przez gminnych radnych na posiedzeniu 12 września. Zyskał wówczas poparcie większości. Teraz o opinię wystąpił Marszałek Województwa Dolnośląskiego, kierując wniosek w tej sprawi zarówno do Gminy jak i Miasta Lubina. Dopiero po jej wydaniu projekt może trafić pod obrady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zakłada on przyłączenie do aglomeracji miejscowości Księginice, Składowice, Ustronie, Siedlce, Dąbrowa Górna, Czerniec, Niemstów, Pieszków, Osiek, Kłopotów, Miroszowice, Chróstnik, Lisiec, Bukowna, Wiercień, Zimna Woda i Obora. Od 2006 roku w jej ramach funkcjonują już Gola, Gorzyca, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki. (mapa aglomeracji:

Rozszerzenie aglomeracji daje miastu i gminie możliwość wspólnego aplikowania o dużą dotację na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Samodzielnie Gmina Lubin może na ten cel uzyskać maksymalnie 3 mln zł. Aplikując wspólnie z Gminą Miejską – suma ta wynieść może nawet 55-60 mln zł.

W porządku obrad środowego posiedzenia znajdują się także projekty uchwał dotyczące m.in. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec, nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały jak również zmian budżetowych.

(MG)