XXVIII Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyMetody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych – to najważniejsze punkty XXVIII Sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się dziś w Chróstniku. Radni określą także termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podejmą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00

(MG)

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 08 stycznia 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Chróstniku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 180/.
  3. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 181/.
  4. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 182/.
  5. Zapytania i interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski