XXVII Sesja Rady Gminy Lubin

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2016 – to najważniejszy punkt porządku obrad Sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się jutro tj. 16 grudnia 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzeczynie Małym. Radni rozpatrywać będą także m.in. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego, jak również w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin. Początek posiedzenia o godz. 15.00

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Lubin.
Sesja odbędzie się 16 grudnia 2015r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 listopada 2015 r.

3.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 168/.

4.Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 160/.

5.Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 161/

6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

7.Zapytania i interpelacje radnych.

8. Wolne wnioski.

9.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski