XXIX Sesja Rady Gminy Lubin

IMG_3370Nowe przystanki, nadanie imienia Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych , a także taryfy opłat za wodę i ścieki – to tematy, którymi m.in. zajmowali się radni na XXIX Sesji Rady Gminy. Posiedzenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Zimnej Wody.

Nowe przystanki autobusowe powstaną w Wiercieniu, Niemstowie, Zalesiu, Liścu i Raszówce. O ich utworzenie wnioskowali mieszkańcy, a także na ich wniosek radni tych miejscowości. Ułatwią one korzystanie z komunikacji zbiorowej, a także poprawią bezpieczeństwo.

Radni Gminy Lubin podjęli także uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych imienia Jana Brzechwy. Wyboru patrona dokonali nauczyciele, rodzice oraz uczniowie, kierując się zasadą , że patronem powinien zostać człowiek, o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą pokoleniom. Za takiego uznano wybitnego wieszcza, którego twórczość bliska jest zarówno dzieciom i dorosłym.

Rada Gminy Lubin przychyliła się także do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zaproponowanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Projekt uchwały w tej sprawie poparło 11 radnych, jedna osoba była przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

Taryfa opłat za wodę i ścieki składa się z dopłat, abonamentu i ceny metra sześciennego dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Dopłaty pozostaną na niezmienionym poziomie, abonament – na wniosek mieszkańców – zostanie obniżony, opłata za metr sześcienny wody, po odliczeniu dotacji, – zgodnie z wnioskiem GZUKiM – ma wzrosnąć z 3,87 zł do 4,85 zł, a metra sześciennego ścieków 2,33 zł do 3,05 zł brutto.

IMG_3316Średnie zużycie wody w Gminie Lubin wynosi ok. 10 metrów sześciennych miesięcznie. Rachunek przy takim zużyciu opiewać będzie, po podwyżce, na kwotę 85, 33 zł, podczas gdy w Polkowicach wyniesie on 126,25 zł, w Gminie Lubin (miejskiej) 120,10 zł , w Legnicy 109 zł, w Prochowicach 104 zł, w Chocianowie 103, 25 zł, w Ścinawie 96,88, w Chojnowie 93,96 zł. Niższe rachunki zapłacą tylko mieszkańcy Gminy Rudna, co wynika m.in. z mniejszego obszaru terytorialnego tej gminy, jak również modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przeprowadzonej w ostatnich latach.

Podwyżki spowodowane są m.in. postępującą degradacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych, która już doprowadziła do drastycznego wzrostu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat i strat wody na poziomie prawie 50 proc.

– Jeśli tego procesu nie zatrzymamy natychmiast, za dwa trzy, lata częściej wody w kranach nie będzie, niż będzie – ostrzega Wojciech Dziwiński, dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

Dobrą informacją jest natomiast obniżka stawki za abonament. W gospodarstwach domowych za gotowość urządzeń wodociągowych – po odliczeniu opłaty brutto – miesięcznie mieszkańcy zapłacą 3,40 zł czyli o 66 groszy mniej niż dotychczas. W przypadku gotowości urządzeń kanalizacyjnych 2,98 zł przy dotychczasowej 4,57 zł.

U pozostałych odbiorców stawki wyniosą odpowiednio: abonament wodociągowy – 5,41 zł (stara cena 8,40 zł), abonament kanalizacyjny – 7,01 (stara cena 9, 42 zł). Informujemy jednocześnie, że w przypadku gospodarstw domowych okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, u pozostałych odbiorców cztery miesiące.

Nowe taryfy opłat za wodę wejdą w życie 1 kwietnia.

Podwyżki pozwolą na wykonanie części remontów i inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Najpilniejsze zdania do wykonania w 2016 r. to m.in. rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, modernizacja sieci wodociągowych oraz budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w Osieku, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raszówce, oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych a także opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie modernizacji SUW-u w Siedlcach i Oborze oraz kolejne modernizacje przepompowni ścieków, wymiany hydrantów, wodomierzy oraz działania zmierzające do znacznego ograniczenia strat wody.

(MG)