XXIV Gminny Turniej Ekologiczny rozstrzygnięty!

„Ziemię mamy tylko jedną” – pod takim hasłem odbył się XXIV Gminny Turniej Ekologiczny, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół Gminy Wiejskiej Lubin. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. Głównym celem zmagań konkursowych było zdobywanie i poszerzanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Zwycięzcami 24. edycji Gminnego Turnieju Ekologicznego zostali:

I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

III miejsce – drużyna  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

Konkurs, tradycyjnie, składał się z trzech części: teoretycznej, plastycznej i sportowej. Tematyka części teoretycznej obejmowała wiedzę ogólną z ekologii. Podczas tego etapu uczestnicy odpowiadali na pytania ustne, rozwiązywali test, wymieniali główne zasady ekologicznego stylu życia oraz rozpoznawali na ilustracjach ptaki i podawali najważniejsze informacje o nich.

Z kolei do części plastycznej uczniowie wykonali plakat – Eko reklamę „Miejsca, które warto zobaczyć w naszym województwie”. Natomiast zmagania sportowe odbywały się w sześciu konkurencjach m.in. magiczne pudło, ekologiczna siatka i strzały kubkiem papierowym.

Wszystkie konkurencje oceniało jury w składzie: Ewa Jarkowiec z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubin oraz Grzegorz Stolarczyk, przedstawiciel Nadleśnictwa w Lubinie.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali nagrody, a szkoły dyplomy. Fundatorem nagród byli: Wójt Gminy Lubin oraz Nadleśnictwo Lubin.

Turniej odbył się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.