XXIII Gminny Konkurs Ekologiczny

DSC09694Z okazji Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Siedlcach już po raz XXIII odbył się Gminny Turniej  Ekologiczny „Ziemię mamy tylko jedną”.

Wzięło w nim udział 25 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Lubin, którzy rywalizowali w konkursie wiedzy, plastycznym i konkurencjach sportowych.

Głównymi celami tegorocznych zmagań konkursowych było pogłębianie wiedzy na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, proponowanie działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu, a także kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i integrowanie uczniów.

W trakcie trwania turnieju uczestnicy wykonali plakat pod hasłem „Oszczędzaj energię”, ułożyli  instrukcję obsługi wylosowanego domowego urządzenia elektrycznego, podali zagrożenia  w sytuacji wyłączenia elektryczności w mieście, rozwiązali test i odpowiedzieli na pytania. Zmagania sportowe to rzuty szyszkami do celu,  gra w ekologiczne kręgle i wyścigi kapsli.

Jury, w którym zasiadali Ewa Jarkowiec z Urzędu Gminy w Lubinie oraz Grzegorz Stolarski reprezentujący Nadleśnictwo Lubin bardzo wysoko oceniło poziom przygotowania uczniów, ich zaangażowanie i praktyczne umiejętności.

Tegoroczne zmagania wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, a na trzecim ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce. Dziękujemy Wójtowi Gminy Lubin za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji turnieju.

Jesteśmy przekonani, że tego typu przedsięwzięcia z czasem przyniosą wymierne korzyści dla środowiska oraz wpłyną na świadomość ekologiczną młodych mieszkańców naszej gminy.

(oprac. SP w Siedlcach)