XXI Sesja Rady Gminy Lubin – zmiany w budżecie

IMG_3949Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie oświetlenia, transport na terenie gminy czy dotacja na remont zabytków – to część zmian budżetowych, dokonanych na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. Zaproponowane przez wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana poprawki poparła większość radnych.

Budżetowe zmiany wprowadzone zostały po szczegółowej analizie możliwości realizacji inwestycji w bieżącym roku. Polegały one także na zmniejszeniu środków przeznaczonych m.in. na rozbudowę i modernizację terenów rekreacyjnych w Szklarach Górnych, Zimnej Wodzie i Wiercieniu.

– Udało nam się, tak zreorganizować gminne finanse, by nie ucierpiały na tym zaplanowane inwestycje. W uchwale budżetowej zaplanowane zostały zbyt wysokie kwoty dla początkowego etapu przewidzianych zadań. Najprościej mówiąc uchwalono za dużo środków na projekt, za mało na wykonanie inwestycji. By ta finansowa „górka” nie hamowała realizacji koniecznych zadań do końca roku, wykorzystamy ją na bieżące zadania – tłumaczy wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Szef gminnego samorządu zapewnia, że żadna z miejscowości z Gminy Lubin nie odczuje zmian. – My nie zabieramy pieniędzy, my je przesuwamy. Projekty i dokumentacje zaplanowanych inwestycji będą wykonywane zgodnie z planem. Na ich podstawie – precyzyjnie – oszacujemy koszty tych zadań i uwzględnimy je w budżecie na rok 2016 i kolejnych – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Budżetowe zmiany przeprowadzone na ostatniej sesji zwiększyły poziom wydatków na bieżące utrzymanie dróg łącznie o 550 tys. złotych, z czego 450 tys. przeznaczonych zostanie na remonty, a 100 tys. zł na zimowe utrzymanie, organizację gminnego transportu na terenie Gminy Lubin doszacowano kwotą 420 tys. zł, a pulę środków na oświetlenie dróg zwiększono o 100 tys. zł.

– Te zmiany były niezbędne. W przeciwnym razie środki, których nie moglibyśmy wykorzystać leżałyby na koncie gminy, a na pilne zadnia nie byłoby pieniędzy – tłumaczy Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Decyzją radnych zwiększono także wysokość dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. GOK zarządzający wiejskimi świetlicami, któremu na początku roku zabrano 300 tys. zł., dofinansowany został kwotą 200 tys. zł.

– Bez tych pieniędzy funkcjonowanie świetlic byłoby niemożliwe – tłumaczyła na sesji Marzena Kosydor, skarbnik Gminy Lubin.

(MG)