XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza przedsiębiorców do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w kilku kategoriach:

  • indywidualna,
  • rodzinna,
  • zespołowa,
  • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Zgłoszenia do XVIII edycji konkursu można przesyłać do 25 stycznia 2018 r.  Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały określone w regulaminie.

Kartę zgłoszeniową można przesłać e-mailem na adres: izabela.michniewicz@dodr.pl lub przekazać do działu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Urzędem Patentowym RP.

(SR, źródło dodr.pl)

karta_zgłoszenia Sposób na sukces

regulamin Sposób na sukces