XLVII sesja Rady Gminy Lubin

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – to jeden z punktów porządku obrad XLVII sesji Rady Gminy Lubin.

Głosowanie w tej sprawie wydaje się być formalnością ponieważ w przypadku Gminy Lubin struktura placówek oświatowych nie ulega zmianie. Utrzymane zostają wszystkie dotychczas funkcjonujące szkoły, w których – po zmianach – uczyć się będą także uczniowie klas siódmych i ósmych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w przypadku żadnej z naszych placówek nie będzie potrzeby wprowadzania systemu dwuzmianowego. W przypadku Gminnego Gimnazjum wygaśnie ono w sposób naturalny.

Przedmiotem obrad Rady Gminy Lubin będą także uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin.

Radnym przedłożony zostanie także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2017 rok.

Sesja Rady Gminy Lubin odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2017r.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2017 rok /proj. nr 325/.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów /proj. nr 326/.
  5. W sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 327/.
  6. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /proj. nr 328/.
  7. Zapytania i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski