XLVI sesja Rady Gminy Lubin

Ustalenie taryf za wodę i ścieki – to jeden z punków porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Lubin, która dobędzie się 27 lutego 2017 r. Projekt uchwały w tej sprawie, wniesiony przez wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana zakłada utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie, co najmniej do września bieżącego roku.

– Po przeanalizowaniu aktualnych uwarunkowań i prognoz na najbliższe miesiące podjąłem decyzję o zaproponowaniu radnym przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by cen za wodę i ścieki nie zmieniać w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. Ma temu służyć racjonalne zarządzanie kosztami, a co za tym idzie ich znacząca redukcja – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Uchwałą w sprawie stawek za wodę i ścieki radni zajmą się w najbliższy poniedziałek. Sesja odbędzie się o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

W porządku obrad znalazły się także m.in. projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Raszówce, Krzeczynie Wielkim i Szklarach Górnych, jak również zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin oraz tegoroczny budżet.

(MG)