XLIV sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyUstalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, uchwała w sprawie regulamin konkursu ofert na korzystanie z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i zmiany w tegorocznym budżecie – to kwestie, którymi zajmą się radni na dzisiejszej sesji. XLIV posiedzenie Rady Gminy Lubin odbędzie się o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Wiercieniu 37.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Wiercieniu 37.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego /proj. nr 302/.
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 305/.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 /proj. nr 304/.
  5. Zapytania i interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Norbert Grabowski