XLI Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyNowy przystanek w Pieszkowie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin – to tematy dzisiejszej XLI Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Oborze o godz. 15.00.

Zmiany w WPF wynikają z konieczności wykazania się możliwością finansowania budowy dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lubin oraz odbudowy fosy zbiornika wodnego w Raszowej. W listopadzie i grudniu Gmina planuje aplikować o dofinansowanie tych inwestycji  ze środków zewnętrznych.

Nowy przystanek w Pieszkowie powstać ma w związku z przebudową drogi gminnej w tej miejscowości. Utworzony zostanie na budowanej obecnie pętli autobusowej, co w znacznym stopniu poprawić ma bezpieczeństwo w tym rejonie.

(MG)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Oborze, ul. Tulipanowa 2.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 284/.
  3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 285/.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski