XL Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyDługo oczekiwane przez mieszkańców plany zagospodarowania przestrzennego Raszówki, Szklar Górnych i Obory trafią pod obrady Rady Gminy Lubin na najbliższej sesji, która odbędzie się 4 listopada 2016 r. w Oborze w Centrum Rekreacji i Sportu Szkutnik.

W porządku obrad znalazły się także m.in. uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin, jak również dotycząca pomocy finansowej, która udzielona zostanie Powiatowi Lubińskiemu na budowę chodników wraz z peronami autobusowymi przy drogach powiatowych m.in. w miejscowościach Gorzyca, Lisiec, Niemstów, Raszowa, Wiercień i Czerniec. Pomoc ta wyniesie 250 tys. zł.

Posiedzenie rozpocznie o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Centrum Rekreacji i Sportu Szkutnik (sala konferencyjna), Obora, ul. Lubińska 36, 59-335 Lubin.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 października 2016 r.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin /proj. nr 277/.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 278/.
 5. Uchwała w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 279/.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka /proj. Nr 280/.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 281/.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora /proj. Nr 282/.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. Nr 283/.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.
 11. Zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski