XIX Sesja Rady Gminy Lubin – zielone światło dla fotoradarów

Będzie porozumienie pomiędzy Gminą Lubin i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w sprawie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w ciągu drogi krajowej nr 36 na terenie gminy. Radni wyrazili zgodę na podjęcie współpracy w tej sprawie, a w gminnym budżecie zarezerwowano na ten cel 70 tys. zł.

W projekcie uchwały, złożonej przez Wójta Gminy Lubin wskazano trzy lokalizacje fotoradarów w Miłosnej, Niemstowie i Osieku.

Szef gminnego samorządu Tadeusz Kielan wielokrotnie wnioskował do Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o montaż urządzeń rejestrujących prędkość, apelowali w tej sprawie także radni Gminy Lubin. Odcinki zabudowane drogi nr 36 relacji Lubin – Wrocław – to miejsca, w których notorycznie przekraczana jest prędkość, co powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazał możliwość finansowego uczestnictwa gminy w montażu fotoradarów. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w przygotowywanym porozumieniu pomiędzy Inspektoratem Transportu i Gminą Lubin.

Podczas XIX sesja Rady Gminy Lubin, która odbyła się 11 maja 2020 r. radni przyjęli także uchwały m.in. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020- 2023,  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak również przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Raszowa, Chróstnik i Raszówka.

Przyjęte zostały ponadto Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Nadane zostały także nowe nazwy ulic w Raszówce, Krzeczynie Wielkim i Szklarach Górnych.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, podczas posiedzenia zastosowano wszystkie niezbędne środki ostrożności. Ograniczono do minimum obecność pracowników merytorycznych, przy wejściu do budynku odbyła się dezynfekcja rąk, radni wyposażeni zostali w maseczki i rękawiczki.

(MG)