XII Sesja Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek 28 października odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Lubin. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2019 r.
  3. Uchwała w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubinie prowadzonego przez Gminę Lubin /proj. nr 133/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagradzania oraz nagród nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 134/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5.  Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody /proj. nr 135/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  6. Uchwała w sprawie wyboru ławników /proj. nr 136/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubi
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski