Wyższe stawki opłat za śmieci

IMG_2063O 3 zł więcej niż dotychczas zapłacą w 2016 r. mieszkańcy Gminy Lubin za odbiór odpadów w gospodarstwach wieloosobowych, a o 2 zł osoby mieszkające samotnie. Podwyżka wynika z wyższych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Gminy Lubin na XXVIII Sesji Rady Gminy, która dobyła się w Chróstniku. Preferencyjne ceny utrzymane zostały dla osób segregujących odpady.

W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego latem ubiegłego roku, zawarta została umowa z wykonawcą zadania polegającego na gospodarowaniu odpadami. Wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyło konsorcjum firm MPO i ASA.

Choć finansowo była to najkorzystniejsza oferta, znacznie przewyższała wcześniejsze koszty. Mimo tego, do końca roku władze Gminy Lubin postanowiły nie podnosić stawek, ale  w styczniu bieżącego roku podwyżek nie udało się uniknąć.

– Decyduje o tym arytmetyka. Koszty gospodarki odpadami wzrosły średnio o 4 zł na jednego mieszkańca Gminy Lubin. By uniknąć tak drastycznych podwyżek, Gmina zdecydowała się część kosztów z tym związanych wziąć na siebie. Dlatego podwyżka wynosi 3, a nie jak wynika z kosztów 4 zł – tłumaczy Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Lubinie.

Podwyżka będzie niższa w przypadku właścicieli nieruchomości, w których zamieszkuje 1 osoba. Zapłacą oni o 2 zł więcej niż dotychczas.

– Gospodarstwa jednoosobowe prowadzą najczęściej osoby w podeszłym wieku, których możliwości finansowe są ograniczone, dlatego staraliśmy się przygotować optymalną stawkę, na którą mogła sobie pozwolić Gmina. Mamy nadzieję, że będzie ona satysfakcjonująca dla mieszkańców – dodaje Anna Marzec.

Decyzją Rady Gminy Lubin utrzymano dotychczasową metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, korzystną dla rodzin wieloosobowych.

Podczas gdy w mieście, jedna stawka obowiązuję bez względu na to ile liczy gospodarstwo domowe, w Gminie maleje ona wraz z liczbą osób zamieszkujących nieruchomość.

– Cieszę się, że mimo drastycznego wzrostu kosztów usług związanych z gospodarką odpadami udało się utrzymać system, który gwarantuje korzyści finansowe dużym rodzinom – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Rodzina, która liczy 6 i więcej osób zapłaci 10 zł od osoby, podczas gdy w rodzinie dwuosobowej stawka ta wyniesie 14 zł.

Utrzymane zostało zróżnicowanie stawek dla osób segregujących i nie segregujących odpady.

Na ostatniej sesji określono także termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ma być wnoszona przez właścicieli do 15 dnia miesiąca, będącego kolejnym po wykonaniu usługi. Tak więc 15 lutego zapłacimy za styczeń, a 15 marca za luty. Wyjątek będzie miał miejsce w grudniu, kiedy trzeba będzie zapłacić zarówno za listopad, jak i za grudzień, przy jednoczesnym zwolnieniu z opłaty styczniowej, uregulowanej w miesiącu poprzednim.

Radni podjęli także uchwałę dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Istotnych zmian nie wprowadzono, umożliwiono jedynie składanie tych dokumentów poprzez Internet.

Tabela stawek:

Zbiórka selektywna

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba – 14 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby – 14 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby – 13 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby – 12 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób – 11 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób – 10 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Zbiórka nieselektywna

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba – 26 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby – 26 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby – 25 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby – 24 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób – 23 zł miesięcznie od mieszkańca

Jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób – 22 zł miesięcznie od mieszkańca