Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie wysokości dopłat do cen wody i ścieków. Stawki zatwierdzone przez Wody Polskie są dużo wyższe od dotychczasowych, ale uchwalona dopłata spowoduje, że sumarycznie za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy zapłacą o 2 zł i 19 groszy więcej niż dotychczas.

– Nie zmienialiśmy cen wody od 2016 r., podczas gdy koszty eksploatacyjne takie jak prąd, paliwo czy woda, którą też kupujemy – systematycznie rosły. Do czasu zakończenia procesu przejmowania majątku od gminy, co jest konsekwencją przekształcenia zakładu w spółkę, ponosimy opłatę z tytułu dzierżawy urządzeń. Choć to pieniądze, które trafiają do budżetu gminy, a potem w formie dopłaty wracają do spółki – także musiały zostać uwzględnione w taryfie. Dochodzi do tego podatek od nieruchomości, odprowadzany także na rzecz gminy. Nie możemy zapominać o inwestycjach, ponieważ w przypadku dużej części naszych urządzeń są one niezbędne – tłumaczy Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzone zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” we Wrocławiu.

– Pozostawienie cen w nowym kształcie, spowodowałoby bardzo odczuwalną dla mieszkańców podwyżkę. Stąd przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wysokości dopłat, które zmniejszą finansowy ciężar nowych taryf – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wysokość dopłat, zaproponowana przez szefa gminnego samorządu została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich obecnych na sesji radnych. Ostatecznie mieszkańcy zapłacą 5,82 za metr sześcienny wody oraz 5,14 za metr sześcienny ścieków.

Ceny wody i ścieków dla przedsiębiorstw wyniosą odpowiednio 8,61 i 9,85 zł.

Mimo zmiany taryf, ceny wody i ścieków w Gminie Lubin należą do najniższych w regionie.

Nowe trafy obowiązują od dnia podjęcia uchwały tj. 8 sierpnia 2019 r.

(MG)

Wysokość stawek opłat po zmniejszeniu o przysługującą dopłatę w pierwszym okresie taryfowym
L.p. Rodzaj usługi Taryfowa grupa odbiorców usług Cena brutto po pomniejszeniu o przysługującą dopłatę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Dostawa 1 m3 wody Grupa 1 – Gospodarstwa domowe                         5,82
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy                         8,61
2 Odbiór 1 m3 ścieków Grupa 1 – Gospodarstwa domowe                         5,14
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy                         9,85