Wyniki konsultacji społecznych w sprawie obowiązkowych kagańców dla psów

pies_znakW terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2015 r. na terenie Gminy Lubin przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których przedmiotem było poznanie opinii mieszkańców na temat obowiązku nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji.

Konsultacje miały zasięg gminny i zostały przeprowadzone w trybie zapytania ankietowego w formie papierowej.

Druk ankiety zawierał jedno pytanie: „czy jesteś za obowiązkiem nakładania kagańców wszystkim psom (nie tylko psom ras uznawanych za agresywne) wyprowadzanym na obszarze Gminy Lubin poza granice posesji ?” z dwiema możliwościami odpowiedzi:

– TAK – (jestem za takim obowiązkiem),

– NIE – (jestem przeciwny takiemu obowiązkowi).

 Wyniki konsultacji

Złożono ankiet – 191 z czego:

– ankiet z odpowiedzią TAK – 102

– ankiet z odpowiedzią NIE – 84

– ankiet nieważnych – 5

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 293/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 10.07.2015 r.

(MK)

PROTOKÓŁ 2015.09.07