Wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców

Wysyłają przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG oferty dokonania wpisu do rejestrów o nazwie zbliżonej do „CEIDG” i pobierają za to pieniądze. Ministerstwo Rozwoju ostrzega przed firmami komercyjnymi, które w ten sposób wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców. Przypominamy, wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny, czy reklamowy.

Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne i zaleca przedsiębiorcom szczególną rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

(JW, Ministerstwo Rozwoju)