Wykaz

nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Obora przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Wykaz