Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Wiercień

Wykaz Wiecień 4 działki