Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Raszowa

Wykaz