Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Składowice

Wykaz Składowice