Wykaz nieruchomości niezabudowanej

położonej w obrębie Niemstów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Wykaz