WYKAZ nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Lubin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Osieku

Wykaz