Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Lubin publikuje wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Miłoradzicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN/U34 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową oraz przeznaczeniu uzupełniającym pod zabudowę zagrodową.

To działka o powierzchni 860 m² z księgą wieczystą o  nr LE1U/00040142/3. Jest nieregularnym czworobokiem zbliżonym kształtem do kwadratu. Teren płaski porośnięty trawami. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym parterowym o konstrukcji tradycyjnej znajdującym się w niezadowalającym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 30,20 m². Cena wywoławcza nieruchomości to 25 500 zł. Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższym wykazie.

Wykaz Miłoradzice