WYKAZ nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wykaz