Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Zimna Woda

Wykaz