Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Siedlce.

Wykaz Siedlce