Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubin przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Lubińskiego

Wykaz