Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży

Wójt Gminy Lubin publikuje wykaz lokali mieszkalnych położonych w obrębie miejscowości Siedlce, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości do 9 kwietnia 2018r.

Wykaz.lokale.mieszkalne