Wykaz

dotyczący przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin.

Wykaz 10.07